Tolicha Peak Electronic Combat Range

  Tolicha Peak Electronic Combat Range (TPECR) jest mało znanym obszarem na terenie kompleksu Nellis. Mieści się na terenie Pahute Mesa i leży ok. 5 km na pn.-wsch. od szczytu Tolicha oraz 32km od południowej granicy TTR. Główna droga do kompleksu prowadzi z autostrady 95 - ok.32km na pd. od miasta Beatty. Przy zjeździe na drogę prowadzącą do TPCER brak jest jakichkolwiek znaków informacyjnych, ale po 3,2km jazdy dość dobrze utrzymaną drogą znajduje się strażnica, która blokuje dalszy dostęp i wjazd na teren osobom nieupoważnionym. TPECR jest obszarem, na którym prowadzi się badania związane z nasłuchem radarowym oraz ćwiczeniami, które pzrzeprowadza się na całym obszarze bazy Nellis (Red, Green Flag). Do zadań tego miejsca należy m. in. zastosowanie broni elektronicznej zagłuszającej działanie radarów wroga oraz urządzeń pokładowych i identyfikacji samolotów, które uczestniczą w ćwiczeniach Red i Green Flag.

.

Copyright Dreamland Online

Licznik
.