Słowniczek

.

Area II Składnica amunicji na pn.-wsch. Nellis AFB, znana także jako Lake Mead Base.
Area 13 Położona na terenie Emigrant Valley na północ od Area 51, w latach aktywności znana jako Project 5 (więcej informacji - kliknij tu aby przejść na stronę Nevada TS)
Area 1-30 Strefy na terenie Nevada Test Site, brak numerów 13, 21, 24 i 28. Kolejność na mapie nie zawsze jest zgodna. (więcej informacji - kliknij tu aby przejść na stronę Nevada TS)
Area 51 Obszar należący do USAF o rozmiarach 9,6x10km, gdzie od połowy lat 50 tych wojsko, CIA testuje najnowocześniejsze technologie lotnicze i kosmiczne; niektórzy twierdzą, że Area 51 jest jedynie przykrywką dla rzeczywistej działalności bazy - wykorzystywanie technologii obcych
Area 51 Research Center Niewielka przyczepa na kółkach, w której mieści się centrum informacji o Area 51, server Glenn'a Campbell'a ze stroną Aliens On Earth.com; właściciel i założyciel Area 51 R.C. mieszka obecnie w Las Vegas, natomiast interesem zarządza teraz Don Emory. A51RC prowadzi dystrybucję książek i map na tematy związane z bazą. W połowie 2002 Don Emory definitywnie zamknął RC i wyprowadził się z Rachel. Możliwe otwarcie na wiosnę.
Bald Mountain Bald Mt. - najwyższa góra w rejonie Groom Lake; położona na pólnoc od Area 51; przejęta przez wojsko w latach 80-tych. Rozciąga się z niej widok na Area 51, Papoose, NTS.
Basecamp Zastępcze lotnisko położone ok. 24km na pn.-wsch. od Warm Springs; dobrze wyposażone w sprzęt ratowniczy i p.poż, stąd domniemania, że stanowi awaryjny pas startowy dla Area 51 (więcej)
Bechtel Prywatna firma związana kontraktami z Area 51 od początku istnienia bazy; jej działalność to zarządzanie, projekty i wykonanie budynków, dróg, pasa startowego (I i II) w Groom Lake; jeden z większych kontraktorów w Area 51.
Cammo Dudes Wyrażenie slangowe określające pracowników ochrony bazy, najprawdopodobniej związanymi kontraktami z EG&G. (goście w kamuflażach) - nazwa nadana przez Glenn'a Campbell'a w 1993r. (info, zdjęcia)
Deser National Wildlife Refuge Teren narodowego parku, który obejmuje swym zasięgiem część obszaru Nellis AFB.
Desert Rock Główny pas startowy obsługujący Mercury i NTS
Dreamland Powietrzny obszar nad Groom Lake oznaczony na mapach lotów jako R-4808E; obszar zamknięty dla lotów cywilnych od powierzchni ziemi aż do przestrzeni kosmicznej chroniony całą dobę; wywołanie lotów Janet z Lotniska McCarran/Las Vegas do wieży kontroli lotów w Groom Lake słyszlne w paśmie 261,2MHz
EG&G Prywatna firma związana kontraktami z rządem, obecna w Groom Lake od początku; zarządzanie operacjami w Area 51
Emigrant Valley Dolina, na której położone są Groom Lake i Papoose Lake.
Freedom Ridge Niewielkie wzniesienie oddalone od Area 51 o ok. 20,5km, z którego do 1995 można było obejrzeć bazę; odkryte 30 czerwca 1993 przez Glenn'a Campbell'a; nazwa nadana przez Glenn'a Campbell'a.
Groom Lake Wyschnięte jezioro o wymiarach: dł. 6,4km, szer. 4,8km, położone w dolinie Emigrant, na pn.-zach. od wzniesień Papoose Range. Podczas wilgotnej zimy jezioro jest pokryte wodą; nazwa geograficzna; inne nazwy związane z obszarem jeziora Groom to:Paradise Ranch (nazywane tak na początku przez ekipę Lockheed'a), The Ranch, Watertown, The Watertown Strip (CIA), The Site, The Test Site (miejsowi pracownicy), Station 3 (używana przez pilotów 737 podczas sprawdzania warunków pogodowych), Score Event (nazwa, która wyszła z obiegu po podaniu jej w 1993 przez Las Vegas News), Det. 3, Detachment 3 (najprawdopodobniej obecna nazwa - Det. 3 oznacza Wydział 3 macierzystej bazy - Edwards AFB Ca.), PS 22 ( pracownicy bazy), A Remote Desert Test Facility (eufemizm określany często przez czynniki rządowe w odniesieniu do Area 51) Area 51 (normalniejsza część świata).
Groom Mine Stara kopalnia przy południowym stoku Groom Range, chociaż opuszczona wciąż jest terenem prywatnym należącym do rodziny Sheahan'ów, którzy pracując tu na początku lat 50-tych byli świadkami próbnych wybuchów jądrowych na oddalonym od tego miejsca o 40km Plutonium Valley.
Groom Range Pasmo gór rozciągające się na północ od Groom Lake, zabrane cywilom przez armię w latach 80-tych, znane również jako Southern Timpahute Range.
Indian Springs Lotnisko użytkowane przez Nellis AFB odległe ok. 64km na pn.-wsch. od Las Vegas; nazwa miasta przy US95; nazwa dużego więzienia stanowego (wdepnąć w Indian Springs oznacza w miejscowym slangu odwiedzić ten przybytek na dłuższy czas). (mapa)
Janet Nazwa wywołania i kompanii przewożącej pracowników samolotami 737 do i z Groom Lake i Nellis AFB; część (prywatna) lotniska McCarran w Las Vegas, do którego wstęp mają wyłącznie pracownicy bazy (o czym przekonało się kilka ekip telewizyjnych); loty wahadłowe do Groom Lake; 6 samolotów 737 10-12 razy dziennie przewozi pracowników do i z Area 51 oraz 8-10 każdego dnia do Tonopah, część pracowników jest przewożona do Edwards; początkowo linia zarządzana była przez EG&G, obecnie nie jest to zupełnie jasne, możliwe, że lotami do Groom Lake zarządza Bechtel.
Janet Terminal Mały, prywatny terminal dla samolotów Janet położony w pn.zach. części międzynarodowego lotniska McCarran w Las Vegas (adres: 5400 Haven Ave.)
Johnson Controls Niewielka rządowa firma , która najprawdopodobniej jest związana z operacjami na terenie Area 51.
K-Mart Nazwa kodowa używana przez radio ochrony bazy (Cammo Dudes) dla pojawiającego się ruchu na Groom Lake Road, zmierzającego w stronę Freedom Ridge.
Lake Mead Base Obszar na terenie Nellis AFB (Area II), który służy do przechowywania broni jądrowej (niektórzy twierdzą, że to tutaj mieści się ok 45% arsenału atomowego Ameryki)
Lincoln County Nazwa Hrabstwa w Nevadzie, na terenie którego mieści się Area 51, Rachel, Alamo, siedzibą władz jest Pioche.
Lincoln County Sheriff's Department Nazwa miejscowego urzędu szeryfa, który również zatrudnia Cammo Dudes, a także wysyła siły policyjne w rejon granicy bazy, aby odebrać od Cammo's przyłapanych delikwentów, którzy z takich czy innych przyczyn weszli na teren zamknięty. W lekkich przypadkach wypisze nam mandat $600, o gorszych przypadkach lepiej nie marzyć.
Little A'Le'Inn (czytaj Little Alien) Niewielki bar-knajpa w Rachel zarządzana przez małżeństwo Travisów (początkowa nazwa Rachel Bar & Grill, zmieniona w 1990, gdy baza zaczęła swoją światową karierę).
Mercury Niewielkie miasto należące w całości do rządu USA (cywile nie mają tam prawa wstępu), zarząd i administracja Nevada Test Site, widoczne dobrze z US-95.(mapa)
Mercury Highway Boczna droga prowadząca do serca Nevada Test Site, jedna z jej odnóg prowadzi w kierunku pn. wsch. bezpośrednio do Groom Lake.
Nellis Air Force Base Baza lotnictwa USA położona na północnym skraju Las Vegas; powstała jako miejsce realistycznego pola walki (czyli walimy na ostro z grubej rury, Panie i Panowie); do Nellis AFB należy cały obszar Nellis Range o wielkości Szwajcarii.
Nellis Range Complex Termin używany przez Nellis AFB na określenie całego terytorium Nellis Range i podległych mu obszarów, które nie są oznaczone i nazwane (jak oni to lubią...)
Nevada Test Site Pierwsze amerykańskie terytorium doświadczalne, na którym dokonywano prób z bronią jądrową (obecnie również np. ze zubożonym uranem)
New World Order Eufemizm określający ogólnie pojętą konspirację w rządzie USA i innych krajów, którego ostatecznym celem jest ubezwłasnowolnienie wszystkich narodów (a ja myślałem, że ten numer już został zarezerwowany przez banki bez pomocy obcych)
Papoose Lake Wyschnięte jezioro na terenie Emigrant Valley, położone po zachodniej stronie Papoose Range, kilkanaście km na pd.-zach. od Area 51; miejsce gdzie na wsch. brzegu ukryte miały być hangary ze statkami w kształcie dysku; Bob Lazar utrzymuje, iż pracował w ściśle strzeżonej, podziemnej bazie, która kryła w sobie tajemnicę daleko większą niż Area 51.
Papoose Range Niewielkie góry, które otoczone są przez Emigrant Valley; rozdzielają Area 51 i Papoose
Pioche, Nevada Siedziba władz Hrabstwa Lincoln County
Pyramid Punkt orientacyjny czasem tak określany przez radio wśród pilotów Janet, położony gdzieś pomiędzy Indian Springs a Groom Lake, jedna z teorii mówi o jasnym zabarwieniu szczytu, przez co stanowi on wygodny punkt orientacyjny(?)(w dobie radarów różniczkowych, GPS itp.?)
Rachel, Nevada Mała osada położona najbliżej Area 51, oddalona od bazy o ok. 40km na północ, miejsce gdzie swoją siedzibę ma Area 51 Research Center i Little A'Le'Inn, mieszkańców - ok.80 (także znane jako miejsce definitywnego rozpadu małżeństwa agenta Fox'a Mulder'a znanego wtedy jako  Morris Fletcher:).
S-4 Miejsce na wschodnim brzegu jeziora Papoose, gdzie według relacji Bob'a Lazar'a (zob. niżej) mieści się "prawdziwa" Area 51 z wbudowanymi w skały hangarami, które mieszczą 9 pojazdów w kształcie dysków; pojazdy te miały zostać zbudowane w oparciu o technologię obcych, którzy byli na terenie podziemnego kompleksu Papoose zwanego także Strefą Techniczną.
Sandia Sandia Labs; laboratoria rządowe związane z projektami dotyczącymi tworzenia i testowania urządzeń wykorzystywanych do produkcji bomb jądrowych; główna siedziba - Kirtland Air Force Base w Albuquerque; Sandia jest znanym dostawcą i operatorem w Nevada Test Site oraz Tonopah Test Range; Sandia Strip - nazwa pasa startowego w Tonopah; nazwa tajnej bazy umieszczonej gdzieś na terenie Area 19 (góry Pahute Mesa)(brak potwierdzenia jej istnienia).
Tikaboo Valley Rozległa równina na wschód od Groom Lake, której kulminację stanowi szczyt Tikaboo
Tikaboo Peak Szczyt (2412m. n.p.m.) w Dolinie Tikaboo, z którego jeszcze(!) można obejrzeć naszą ulubioną bazę odległą o ok. 42,5km, wspinaczka zajmuje 2 godziny; miejsce gdzie można zobaczyć turystów z bardzo drogim sprzętem do obserwacji i zdjęć.
Tonopah Test Range Tonopah, TTR, Sandia Airstrip; "pół-tajna" baza odległa od miasta Tonopah o ok. 48km na pd.-wsch. Baza rozwinęła się jako pierwotne miejsce stacjonowania F-117 Nighthawk. To tu lądują wszystkie maszyny biorące udział w ćwiczeniach z ostrą amunicją - Red Flag.
Wackenhut Nazwa prywatnej firmy związanej z rządem, której zadaniem jest ochrona Nevada Test Site; brak jakichkolwiek wiarygodnych doniesień, czy Wackenhut roztacza swoją ochronę nad Area 51.
White Sides Niewielka góra (na pd.-zach. od Groom Lake) do 1995 leżąca po stronie terenu publicznego, z której można było obejrzeć Area 51 odległą o ok. 21km.
Yucca Mountain Miejsce położone na pd.-zach. Nevada Test Site, które jest stanowiskiem składowania odpadów nuklarnych.
lista będzie aktualizowana
informacje: Glenn Campbell: http://www.aliensonearth.com/area51/ref/glossary.shtml

.